Azerbaycan’ın mücadelesine uluslararası camianın duyarsız kaldığını söyleyen Yaver, “Bütün diplomatik ilişkilerin ötesinde derin bir bağ ile birbirine kardeş diyen Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun boyutu telaffuzu ile vakidir. İki devlet tek millet olmanın tarihsel şuuru gün geçtikçe daha fazla anlam kazanmakta. Tarihte, devletlerarasında ortaya konulan, en samimi ve en kadim dostluk olarak; diplomasinin “devletlerin dostları yoktur, çıkarları vardır” teamülüne de meydan okumaktadır. Kardeş ülke Azerbaycan’da son zamanlarda yaşanan hadiseler kamuoyunun malumudur. Zira, bugün şahit olduğumuz olaylar, tarihte kara bir leke olarak doğmuş ve günümüze kadar gelmiştir. Ermenistan otuz sene önce uluslararası hukuku hiçe sayarak, Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ı işgal etmiş ve bu işgal esnasında hiçbir ahlaki kural tanımayan saldırganlığı ile adeta bir katliam gerçekleştirmiştir. Azerbaycan topraklarının neredeyse beşte birini işgal eden ve milyonlarca insanı yurtlarından ederek, başta Hocalı’da yaptığı soykırım ile insanlık suçu işleyen Ermenistan’ın, tescilli bir saldırgan olduğunu biliyoruz ancak ne acıdır ki, bütün dünya devletlerinin söz konusu biz olunca ortaya koyduğu üç maymunu oynama tavrı yine değişmemiş ve Azerbaycan’ın haklı mücadelesi her koşulda uluslararası camiada örselenmiştir. Azerbaycan, yaşanan bunca kıyımdan sonra, kendi öz toprağını geri almak için, her türlü meşru gayreti sarf etmiş olsa da, uluslararası camia duyarsız kalmış ve Ermenistan bu durumdan güç alarak, şımarık tavrını sürdürmek suretiyle, her koşulda provokasyonlarına devam etmiştir. 28 Eylül sabahı Ermenistan silahlı güçlerinin hukuksuz ve ahlaksızca yaptığı saldırıya karşı, meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan’ın yanında olmak, boynumuzun borcudur. Bir yanda kendi toprakları işgal edilen Can Azerbaycan, diğer yanda ise işgalci konumunda olan Ermenistan varken bize haklı olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, omuz omuza mücadele vermek düşer. Azerbaycan’ın egemenlik hakkını kullanması noktasındaki güçlü iradesini destekliyor, can Azerbaycan’ın bu mücadeleden zaferle çıkacağına inanıyor, bunun için Karslılar ve Erzurumlular Derneği olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Bu saiklerle uluslararası hukukun işletilmesi noktasında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, bütün dünya ülkelerini inisiyatif almaya ve Ermenistan’ın hukuk tanımazlığına karşı tavır koymaya davet ediyoruz” dedi.

Başkan Yaver, Azerbaycan’ın arkasında Türkiye’nin kardeşliğinin olduğunu söyleyerek, yazılı açıklamasına şu şekilde devam etti: “Ülkemizin Azerbaycan’a verdiği güçlü destek sadece devletlerimiz arasındaki kardeşlik hukuku sebebiyle değildir. Aynı zamanda, otuz senedir Kardeş Azerbaycan’a yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa gösterilen haklı bir tepkidir. Ama bilinmelidir ki, Türkiye’nin Azerbaycan’a yardımı ve desteği de her nasıl istiyorlarsa öyle olacaktır. Azerbaycan bizim açımızdan hür ve müstakilliği korunması ve üzerine daim titrenmesi gereken kardeş bir ülkedir. Bizler bugün, buradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte, Ermenistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak, dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarına yönelik haksız saldırılarını, insanlık dışı işgallerini protesto etmek, hiçbir şekilde izahı olmayan hukuksuz saldırılar nedeniyle, Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi anmak ve ne olursa olsun Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu deklare etmek istiyoruz.

Değerli Azerbaycanlı kardeşlerim, kesinlikle emin olmalısınız ki, Azerbaycan’ın ve sizlerin, hür ve müstakil kimliğinize yönelmiş her tehdit, bizimde direncimizle ve dirayetimizle muhatap olacaktır. Yine bilmelisiniz ki, Karslılar ve Erzurumlular Derneğinin aldığı her kararda, yürüttüğü her çalışmada, deklare ettiği her iradede Azerbaycanlı kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumak, haklı mücadelesini desteklemek, kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak tecelli edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Azerbaycan’ının topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarma şahlanışında her an ve her zaman yanında olduğumuzu beyan eder, bu kutlu seferde Azerbaycan’ın muzafferiyetini temenni ederiz. Tekrar Ermenistan’ın saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor İki Vatan Tek Can olduğumuz Azerbaycan halkının yanında, her fırsatta koşulsuz şartsız duracağımızı bütün dünyaya ilan ediyoruz.” Dedi.

 

Editör: TE Bilisim