Hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen (zoonoz) hastalıklar nedeniyle toplum sağlığı ciddi olarak tehdit altında kalabilmekte, hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda da insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek mümkün olmamaktadır.

Bu kapsamda, hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması amacıyla Bakanlığımızca Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Programı yürütülmekte olup, söz konusu program kapsamında Şap, Sığır Brusellozu, Koyun Keçi Brusellozu, Şarbon, Koyun Keçi Çiçek, Koyun Keçi Vebası, Mavidil, Kuduz ve Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalıklarına karşı koruma amaçlı yoğun bir şekilde aşılama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Hayvan sağlığı açısından önemli olan ve düzenli bir şekilde aşılama yöntemi ile mücadele edilebilen hastalıklardan biri de Şap Hastalığıdır. Şap Hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) % 100'e kadar ulaşabilmektedir. Bu nedenle hastalık ekonomik, siyasi ve ticari yönlerden büyük önem taşımaktadır.

BAŞKANDAN ENGELLİLERE PROĞRAM BAŞKANDAN ENGELLİLERE PROĞRAM

İlçe Müdürlüğümüzce Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2023 yılı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı doğrultusunda 2023 yılı ilkbahar dönemi Şap Aşılama Kampanyası 13 Şubat 2023 tarihinde başlamış olup 28 Nisan 2023 tarihinde sona erecektir. Müdürlüğümüzce bu kampanya döneminde ilçemizde 170.000 baş sığır cinsi hayvanın tamamının aşılanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda hafta sonları da dahil fedakarca çalışan Müdürlüğümüz sağlık personellerine kolaylık ve başarı dileklerimi iletir, hayvan yetiştiricilerimizden de kampanya dönemi içerisinde hayvanlarının aşılatılması hususunda gerekli duyarlılığı göstermelerini rica ederim.

Yetiştiricilerimize bereketli kazançlar dilerim..

ilçe tarım müdürü Ahmet Aydın Sarıca

Editör: Haber Merkezi