EREĞLİLİ BAKANDAN KURUMA DESTEK EREĞLİLİ BAKANDAN KURUMA DESTEK

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Ulusal Süt Konseyi’nin iş birliğinde organize edilen ‘’ Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ulusal Süt Çalıştayı’’ Antalya’da T.C Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim YUMAKLI’nın katılımıyla düzenlendi. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak ortak akıl ve istişareyi merkeze alarak, bir araya gelindi.
Ulusal Süt Çalıştayında 5 adet ayrı konunun ele alındığı Çalışma Grupları vardı. Konya Dsyb Başkanımız Sayın Edip YILDIZ’ın katılımıyla gerçekleşen İç ve Dış Ticaret, Pazarlama, Üretici Örgütlerinin Faaliyetleri adlı Çalışma Grubunda şu konular ele alındı.
Süt işletmelerinin %80’ninin geleneksel yapıda küçük ölçekli olması ve çiftçilerin yaş ortalamasının 55 ve üstü olması. Sanayiye aktarılan süt oranının ortalama %50 civarında olması.Süt ve süt ürünlerinde ihracat oranlarımızın düşük olması. Hayvancılık işletmelerinin sınıflandırılması, hayvancılık desteklerinde karmaşa, desteklerden beklenen etkinin sağlanamaması, gibi konular üzerinde konuşuldu. Yem ham ve katkı maddeleri, canlı hayvan, karkas et, çoban, aşı, ilaç, sperma vb. ürünlerin ithal edilmesi üretim maliyetlerini artırmaktadır. Kaba yem üretimimizin ve mera alanlarımızın yetersiz olması üretim maliyetlerini artırmaktadır. Sektörde örgüt fazlalığı örgütlerin istenen etkinlikte ve verimlilikte çalışmalarını engellediği gibi üreticinin rekabet gücünü ve süt kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Markalaşmada yaşanan sorunlar. Süt ve süt ürünlerinde lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve teşvik edilmesi konuları dile getirildi.
Sektörün geleceği için yapılan bu çalıştayda yapılan konuşmalarda, süt sektörünün karşılaştığı zorluklar, iç ve dış ticaret, pazarlama faaliyetleri ve üretici örgütlerinin faaliyetleri üzerine yapılan çalışmaların sektörün geleceği için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.
Üreticinin odak noktasında tutulduğu, Planlı bir Tarımsal Faaliyetin gerçekleştirileceği sonucuna varılan verimli bir Çalıştay yapılmıştır.
Çalıştayda emeği geçenlere, bakanlık temsilcilerine ve katılımcılara teşekkür eder, sonucun üreticilerimize hayırlı olmasını dileriz. 
Edip Yıldız 
Yönetim Kurulu Başkanı

Editör: Haber Merkezi