Ereğli Belediyesi Merkeze Yakın 48 Arsayı İhale Usulü Satışa Çıkardı

Ereğli Belediyesi, mülkiyeti Belediye’ye ait 48 arsanın satışını gerçekleştiriyor. İhale usulü ile satışa çıkan arsalar Ereğli’nin Orhaniye Mahallesi’nde yer alıyor. 176 Ada’da yer alan arsalar merkeze yakın bir konumda olmasına rağmen oldukça cazip olarak satışa sunuluyor.

“İHALELER 10 AĞUSTOS’TA”

10 Ağustos 2023 Perşembe günü 14.00 ile 17.55 saatleri aralığında Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No:58 Ereğli / Konya adresinde bulunan belediye hizmet binasındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu’nda yapılacak ihaleye;

A) İstekli Gerçek Kişi İse:
1.    Başvuru dilekçesi.
2.    İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname fotokopisi.
3.    İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.
4.    İkametgâh İl muhabiri (Nüfus Müdürlüğü e-devlet v.b yerlerden alınabilir)
5.    Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Nüfus Cüzdan Sureti.
6.    Şartname alındı makbuzu (200,00TL) 
7.    Geçici Teminat Bedel Makbuzu.
8.    Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı.
9.    Vekâleten katılma durumunda noter onaylı vekâletname ile vekâleten katılan kişinin imza sirküsü   

EMEKLİLER DERNEĞİNE ÜYE OLDU EMEKLİLER DERNEĞİNE ÜYE OLDU


B) İstekli Tüzel Kişilik İse;
1.    Başvuru dilekçesi.
2.    Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge.
3.    Şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye katılacak) kişi veya kişilerin şirketin yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesi ve ihaleye katılacak kişinin imza sirküsü.
4.    İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname örneği,
5.    İhaleye katılımlardan yasaklı olmadığına dair yazılı taahhütname. 
6.    Vergi Sicil Kaydı veya Vergi Levhası Fotokopisi.(E devlet, internet Vergi Dairesi vb..)  
7.    Şartname alındı makbuzu (200,00TL) 
8.    Geçici Teminat Bedel Makbuzu.
9.    Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı 
10.    Yurt dışında ikamet ediyorsa Türkiye’de tebligat için yazılı adres göstermesi 


Yukarıda belirtilen şartları sağlayan herkes katılabilecek.
 

Editör: Haber Merkezi